THE NEXUS TỰ HÀO ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN EDGE CERTIFIED

Menu Đóng
17-04-2024

Phát triển dựa trên nguyên tắc bền vững, The Nexus tự hào đạt được chứng nhận Edge-Certified, chứng nhận công nhận công trình xanh hàng đầu trên thế giới.

EDGE, viết tắt của từ Excellence in Design for Greater Efficiencies, là hệ thống chứng nhận quốc tế danh tiếng được phát triển bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Để đạt chứng nhận EDGE, các tòa nhà phải đảm bảo ít nhất 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu, tức năng lượng sử dụng trong toàn vòng đời từ sản xuất tới tiêu hủy của vật liệu so với công trình thông thường.
Nhận thức được xanh hóa nền kinh tế đang là xu hướng toàn cầu, Refico không ngừng nỗ lực và cam kết tạo ra các công trình xanh – không chỉ là một nơi làm việc, mà là một nơi truyền cảm hứng cho sự phát triển toàn diện của con người và cộng đồng. Việc được công nhận bởi chứng nhận EDGE không chỉ tăng thêm uy tín của doanh nghiệp mà còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng người thuê đa quốc gia.

Truy cập để xem chứng nhận EDGE tại đây: https://app.edgebuildings.com/project-studies/the-nexus

Tin tức liên quan

Liên hệ

Tin nhắn